Učiti njemački jezik u Beču – Kursevi njemačkog jezika A1 – C2

Učiti njemački jezik u Beču – Kursevi njemačkog jezika A1 – C2 – Škola za strane jezike/njemački jezik

Intenzivni kurs njemačkog jezika u Beču A1, A2, B1, B2, C1, C2

Intenzivni kursevi na svim nivoima A1 do C2 – Dostupni su sljedeći jezični nivoi:

Intenzivni kurs njemačkog jezika za početnike: A1, A2
Intermediat: intenzivni kurs za B1, B2
Intenzivni kurs “Njemački za napredne”: C1 i C2

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Intenzivni kurs njemačkog jezika u Beču – učite njemački brzo

Ako želite intenzivno i što prije naučiti njemački jezik, onda je naš kurs njemačkog jezika u Beču za Vas najbolji. Ovisno o ličnom cilju, imamo u ponudi različite kurseve i modele.

Intenzivni kursevi njemačkog jezika – Cijene i termini

 • Nivo: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (svi nivoi počinju od prvog ponedjeljka u mjesecu)
 • Termini: od ponedjeljka do petka, 8:00-11:00 / 11:00-14:00 / 18:00-21:00
 • Trajanje kursa: 4 sedmice
 • Cijena: 399 € 4 tsedmice
 • Početak kursa: svakog prvog ponedjeljka u mjesecu (u slučaju da je taj prvi ponedjeljak praznik, kurs počinje sljedećeg dana)
 • Napomena o trajanju kursa: 80 časova po 45 minuta ako je 7 učenika u grupi, odnosno 60 časova po 45 minuta za 5 do 6 učenika u grupi odnosno 40 časova po 60 minuta ako su 4 učenika u grupi

Večernji kurs njemačkog jezika 2 puta sedmično

 • Nivo: A1, A2, B1, B2, C1, C2
 • Termini: ponedjeljak i srijeda ili utorak i četvrtak, 17:30-19:00 / 19:00-20:30
 • Dužina kursa: 4 časa sedmično, 24 časa u roku od 6 sedmica, 1 čas (UE = Unterrichtseinheit) traje 45 minuta
 • Početak kursa: svakog prvog ponedjeljka u mjesecu (u slučaju da je taj prvi ponedjeljak praznik, kurs počinje sljedećeg dana)
 • Cijena: 279 €
 • Trajanje kursa :

sa 4 učenika = 24 časa po 45min (6 nedelja)
sa 3 učenika = 20 časova po 45min (5 nedelja)
sa 2 učenika = 16 časova po 45 min (4 nedelje)

Mi podučavamo početnike i napredne

Bez obzira na Vaša predznanja, kod nas ste u svakom slučaju na pravom mjestu. Bez predznanja počinjete sa kursom za početnike. Ako imate osnovna znanja iz njemačkog jezika, onda polazite odgovarajući kurs za Vaš stepen znanja. Da biste odredili Vaš stepen znanja njemačkog jezika, možete napraviti test. Ako niste u Beču, onda uradite test online jednostavno I udobno od svoje kuće . Ukoliko imate želju upoznati našu školu za strane jezike u Beču, onda nas jednostavno posjetite u našim prostorijama.

Naši intenzivni kursevi njemačkog jezika prijepodne

Kurs njemačkog jezika prijepodne je klasika. Pohađate odabrani kurs svaki dan od 08:00 do 11:00 / od 11:00 do 14:00 sati. Poslijepodne možete vježbati gradivo ili posjetiti prekrasan grad. Za osobe sa predznanjem nastava počinje svakog ponedjeljka. Kurs za početnike počinje uvijek prvog ponedjeljka u tekućem mjesecu. Naši polu-intenzivni kursevi održavaju se uvečer, svakog dana od ponedjeljka do četvrtka, od 17.30 do 19.00 / od 19.00 do 20.30 sati.

Nastava se održava u malim grupama

Za optimalan uspjeh u učenju veličina grupe je odlučujući faktor. Što je grupa manja, lakše je odgovoriti na Vaša pitanja i otkloniti Vaše probleme, intenzivnije se bavite jezikom i brže napredujete. Iz ovog razloga pazimo na to, da u grupi nema više od 10 kandidata.

Kurs njemačkog jezika u Beču – Vaše prednosti

Angažman naših nastavnika/predavača ne prestaje sa nastavom. Oni organiziraju izlete I slobodne aktivnosti. Beč je divan grad i ima bezbroj znamenitosti. Naši nastavnici ne razumiju se samo kao pedagozi, nego Vam žele približiti način života Njemačke a posebno Austrije.

Pregled naših prednosti:

 • Besplatan probni nastavni sat
 • Prijave online ili lično u prostorijama škole
 • Kvalificirani I simpatični nastavnici – kod nas podučavaju nastavnici kojima je njemački jezik maternji jezik/izvorni govornici
 • Priznati jezični certifikati
 • Pripremni kursevi za OIF I OSD ispite, EPD (dopunski ispit) za prijem na univerzitet, Goethe Zertifikat. Naši kursevi Vas pripremaju za studij na jednom od fakulteta u Austriji na njemačkom jeziku, kao I za stalni boravak i austrijsko državljanstvo.
 • Izleti I slobodne aktivnosti nakon kursa
 • Naši kursevi su priznati za zahtjev pri dodjeli Schengen vize

Certificirani kursevi njemačkog jezika za boravišnu dozvolu i državljanstvo

OSD – i OIF certificirani kursevi njemačkog jezika A1, A2, B1 u Beču – za vizu , boravišnu dozvolu i državljanstvo

Dolazite li iz inostranstva i htjeli biste brzo da se integrišete u Austriji, da postanete dio radnog svijeta i da se možete razumjeti na njemačkom jeziku? Nudimo Vam pripremne kurseve, koji sadržajno daju povjerenje za integracijski ispit, koji se polaže da bi smjeli ostati u Austriji.

Škola za strane jezike Aktiv Beč Vam nudi OIF ili OSD kurs koji je odgovarajući ispitu.  4 ili 8 sedmica prije ispita vježbate sa našim profesionalnim učiteljima na jednom intenzivnom kursu 5 puta sedmično nastavne sadržaje kako za pismeni tako I za usmeni OIF ispit. Također će Vam preduslovi biti pobliže objašnjeni. Na kraju ćete moći položiti OSD ili OIF ispit na Vašem jezičnom nivou.

OIF – i OSD intenzivni kursevi njemačkog jezika – Cijene i termini

 • Stepen: A1, A2, B1, B2 (svi nivoi od prvog ponedjeljka u mjesecu)
 • Termini: od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 11:00 / od 11:00 do 14:00 / od 18:00 do 21:00 sati
 • Trajanje kursa: 4 sedmice
 • Cijena: 399 EUR (4 sedmice)
 • Ciljna grupa: svi koji koji žele pristupiti OIF ili OSD ispitu, ili žele dostići stepen znanja njemačkog jezika A1/A2/B1/B2 uključujući temeljna/orijentacijska znanja o Austriji
 • Početak kursa: svakog prvog ponedjeljka u mjesecu (ako je taj ponedjeljak praznik, kurs počinje sljedećeg dana)
 • Napomena o trajanju kursa: 80 nastavnih časova po 45 minuta ako je 7 kandidata u grupi, odnosno 60 nastavnih časova po 45 minuta za 5 do 6 kandidata u grupi odnosno 40 nastavnih časova po 60 minuta ako su 4 kandidata u grupi.
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden